Scheidingsbemiddeling

Indien men samen als koppel niet meer verder wil en wenst te scheiden, kan men opteren voor scheidingsbemiddeling. Er wordt dan samen met de bemiddelaar bekeken welke stappen best worden gezet. Deze zijn immers verschillend voor gehuwden en niet gehuwden, men kan ook kiezen voor een definitieve of een voorlopige scheiding. 

Via bemiddeling kies je voor dialoog: samen tot een akkoord komen dat financieel en emotioneel in het belang is van alle betrokkenen. Het samen kiezen voor een oplossing maakt dat de gemaakte afspraken ook veel beter gerespecteerd worden.

Alle juridische aspecten die bij een overeenkomst noodzakelijk zijn, worden samen uitgewerkt zoals de goederenverdeling, het huis en de kinderen. De bemiddelaar geeft hierbij de nodige informatie waardoor men gefundeerde beslissingen kan nemen. Indien jullie situatie complex is, kan er steeds samengewerkt worden met deskundigen zoals een jurist, fiscalist, enz.

Een erkend bemiddelaar kan de nodige juridische documenten opstellen voor de Familierechtbank.