Ouderschapsbemiddeling

Bij een ouderschaps bemiddeling hebben we het over de kinderen. Hier wordt een regeling uitgewerkt rond thema’s zoals: wie neemt de belangrijke beslissingen, waar verblijven de kinderen, hoe worden de kosten verdeeld, …?

Een goed uitgewerkte en overdachte overeenkomst verkleint de kans op conflicten na een scheiding. Samen wordt bekeken of het al dan niet wenselijk is om de kinderen hierbij te betrekken. Een bemiddelaar waakt trouwens steeds over het belang van de kinderen.

Je kan terecht voor ouderschapsbemiddeling bij het regelen van een scheiding, maar ook nadien als er problemen rijzen.