Coaching van volwassenen en kinderen

In mijn bemiddelingspraktijk kreeg ik meermaals de vraag van cliënten om hen individueel te begeleiden. Dit heeft mij er toe aan gezet een opleiding tot coach te volgen. Wat zo leuk is aan coachen is de hoop en het geloof in de toekomst. Wanneer men een probleem heeft, wordt men immers meestal niet gelukkiger van dat probleem steeds maar opnieuw te analyseren en te bekijken wat in het verleden toch zo fout liep. Bij coachen kijkt men naar de toekomst en stelt men zich de vraag : wat wil ik en wat kan mij helpen om dit te bereiken. Een coach daagt je uit om naar die gewenste toekomstplannen te kijken en helpt je om daar te geraken. Apart coacht zowel volwassenen als kinderen. Omwille van mijn ervaring als familiaal bemiddelaar ben ik vooral gespecialiseerd in thema's rond relaties, gezin, eigen ontwikkeling, nieuw samengestelde gezinnen, kinderen en scheiding, wat na scheiding, partnerkeuze, enz.

Mogelijke thema's zijn voor volwassenen:

 • Wat is mijn rol als plusouder?
 • Hoe word ik een goede vader/moeder na scheiding?
 • Anders omgaan met (wederkerende) conflicten thuis
 • Grenzen voor jezelf leren trekken.
 • Een nieuw evenwicht vinden na een grote verandering zoals echtscheiding, ouderschap, ontslag, pensioen, ...
 • Je leven beter organiseren zodat er tijd vrijkomt voor wat je écht belangrijk vindt.

Mogelijke thema's zijn voor kinderen:

 • Ik ben die conflicten tussen mijn ouders beu.
 • Ik wil niet meer de boodschapper zijn tussen mama en papa.
 • Ik voel mij niet goed bij de scheiding van mijn ouders.
 • Wat moet ik met die stiefmoeder/vader?
 • Ik wil meer bij mama/papa wonen