Bemiddelen bij familieruzies

Wanneer er in een gezin of familie discussies zijn waar men zelf niet uit raakt, kan dit emotioneel zeer zwaar wegen. Een bemiddelaar maakt alle thema's bespreekbaar die een goed functioneren in de weg  staan.  Concreet  gaat het over conflicten tussen broers, zussen; discussies over erfenissen; afspraken rond de zorg voor ouders, kinderen-ouders ... .

Apart maakt alle thema's bespreekbaar die een goed functioneren in de weg staan. Concreet helpt Apart bij moeilijke thema's zoals:

  • Conflicten tussen familieleden
  • Discussies over erfenissen
  • Afspraken rond de zorg voor ouders
  • Problemen in nieuw samengestelde gezinnen
  • Twijfels over je relatie: knelpunten, verwachtingen, hoe moet het verder...